Ang Pasko Ay Sumapit
SPONSORED WEBSITES

Ang Pasko ay sumapit       
Tayo ay mangagsi-awit     
Ng magagandang himig   
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig  
Nang si Kristo ay isilang
May tatlong haring nagsidalaw
At ang bawat isa
Ay nagsipaghandog ng tanging alay
Bagong taon ay magbagong-buhay
Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo'y magsikap upang makamtan
Natin ang kasaganaan
Tayo'y mangagsi-awit
Habang ang mundo'y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng Sanggol na dulot ng langit
Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi Pasko ay magbigayan
CHRISTMAS SONGS Collection
with lyrics and audio
Original Filipino Music
Click on the play button to start the music